Sunday, December 27, 2015

Thealógia, tudományos háttér, ötödik rész: A Kígyó szimbolikája V/II: A Termékenység és az újjászületés

„Érthető módon a megfoganó nőt gyakran befogadó edényként ábrázolják, a kígyós nő megjelenítése majdnem mindig a nőnek a megtermékenyítő férfihoz való viszonyáról szól”[1] írja Neumann. Azonban a kígyó szimbólumkészletéből itt inkább a „holtak visszatérő, újraszülető szellemei” aktualizálódik, esetleg mindkettő egyszerre: ’a kígyó mint fallosz’ pont annyira szerepet kap, mint ’a kígyó, mint az elhunyt lelke’.
Neumann ugyanazon az oldalon a 78. lábjegyzetben írja, hogy a kígyó a Férfi Archetípusához tartozik, ez azonban nem teljesen igaz. A ktonikusság, halál, víz attribútumai miatt ugyanannyira, vagy még inkább tartozik a Nő Archetípusához, Uroboroszként pedig szintén nem hímnemű, hanem hermafrodita.[2]
A hierarchikus viszony teljesen egyértelmű az Istennő és a Kígyó között: az Istennő méhe a szentek szentje, az Alfa és az Ómega, a Kígyó a megtermékenyítő [és az, aki újraszületik].[3] Aki megtermékenyül, fölötte áll annak, aki megtermékenyíti, aki egyszerre elkülönülő és szerves része is az Istennőnek.[4]


Ízisz mint kígyó-istennő


A kígyó továbbá éppen a földhöz és a földalatti világhoz tartozása miatt része a Földistennőnek, s „földalatti vízként termékenyíti meg” őt, ugyanakkor az égi szférát is jelképezheti „nous-szellem-kígyóként”.[5]
Az edény és a föld azonos szimbólumok – a Nagy istennő „edényként vagy hasként a cet-sárkány gyomra” írja Neumann,[6] „mint a föld és a halál Rettenetes Istennője… a Földanya ≫az emberiség holttesteinek elpusztítója≪ s ≫a sírúrnője és nagyasszonya≪”.
Ő „a nagy alvilági edény is, amelybe bekerülnek a halott lelkek (sic!), s amelyből újra felszállnak”,[7] ráadásul a pithosz eredetileg a halottak temetésére szolgált, így lett alvilági edény is, ráadásul a gabona tárolását hasonló módon oldották meg. A halottak ilyetén módon való eltemetése az ősi Közel-Keleten és Amerikában egyaránt ismert volt.[8]


Çatal Hüyük


Az anatóliai neolitikumi vallás részben rekonstruálható csupán, mivel írásos emlék nem maradt fent. Általánosságban elmondható, hogy a legfőbb istenség a Nagy Istennő volt, aki a születésért, életért, halálért egyaránt felelős volt, lett légyen szó állatokról, vagy emberekről. A szexualitás és a termékenység szintén hozzá tartoztak.[9]


Kréta


A kígyókultusz szintén jelentős volt Krétán, amiről számos lelet tanúskodik – a kígyók kultusza összefonódott a termékenységgel, a halállal és a megújulással.[10] Krétán különösen gyakori a kígyós nők ábrázolása, s edényként, vagy antropomorfikusan jelenik meg az Istennő, aki a kígyót kezében tartja, vagy teste köré tekerve.[11]
A Krétán fellelhető líbiai hatást talán legjobban Athéné aigisze jelképezi. Az aigisz, ez a kecskebőrből készült tarisznya, amiben egy kígyó lapult, s egy Gorgómaszk védelmezte,[12] Athéné szent tárgya volt, s a líbiai változattól annyiban tért el, hogy az kecskebőr kötény volt, amin rojtok – talán stilizált kígyók – lógtak. A „kígyós istennő” ruházata mezopotámiai hatásról, vagy eredetről árulkodik,[13] s a kígyók szent edények díszeiként is előfordulhatnak.[14]
Amiképpen a kígyók általánosságban az élethez és megújuláshoz kötődtek, úgy speciálisan a mérgeskígyók a halálhoz, a Holtak Úrnőjéhez, akinek kiáradásai, epifániái voltak.[15] Ez is rájátszhatott arra, hogy a Viharisten a Holtak Úrnőjével annak sárkánykígyóalakjában küzd meg.
Kultuszhelyek Krétán


Templomokat az új paloták korszakától kezdve építettek a krétaiak, ahol a szent szimbólumok a stilizált bikaszarvak, és a labrüszök, azaz a kettős bárdok voltak, valamint az istennők szobrai, írja Hegyi Dolores;[16] a kultusz helyei, a szent helyek elsősorban barlangok és hegycsúcsok voltak a házi szentélyeken túl. A föld mélye a szülésé, a hegycsúcs a fogadalmi ajándékok helye volt.
A palota egyben szakrális központ is volt, ahol az istennő szentélyében található kultusztárgyak közül a leglényegesebb számunkra az istennő kígyókkal övezett, tiarás képmása.[17] Csakhogy a knósszoszi palotakomplexum felépítése is a ktonikus irányultságot képviseli: befelé és a mélység felé irányult az építése, nem pedig ki- s fölfelé; még ha szükségszerűen több emelet is épült a föld fölött, a termek, folyosók, szentélyek aszimmetrikus egysége Santarcangeli szerint „egy barlangüreg felépítését és légkörét kívánták… reprodukálni.”[18]


Halottkultusz


A halottkultuszról röviden annyit fontos megjegyeznünk, hogy már a legkorábbi időktől kezdve megfigyelhető a temetkezési szokások megléte Krétán, a középső bronzkortól kezdve barlangokba, többfülkés kriptákba, többemeletes építményekbe temették a halottaikat, akik földi maradványait tárolóedényekbe helyezték.[19] Már ennyi is elegendő ahhoz, hogy láthassuk, élő és termékeny volt a Nagy Istennő kultusza a préhellén Krétán: a tárolóedény önmagában is anyaméh-szimbólum, az eltemetés, különösképpen ami a barlangokat illeti, ugyancsak az istennői anyaméhbe való visszatérést szimbolizálja.
Temetőhelyül a neolitikum idején a barlangokat használták, s a telepesek „valószínűleg még Krétára érkezésük előtt túljutottak azon a fokozaton, amikor az emberek otthon, a házakban temetik el halottaikat.”[20] Különös jellegzetességük, hogy már a korai temetkezőhelyeken is, a falakból ítélve, kupola boríthatta a sírokat.[21][1] Neumann 2005, 159.
[2] Neumann 2005, 160.
[3] Neumann 2005, 160-161.
[4] Neumann 2005, 161.
[5] Neumann 2005, 160.
[6] Neumann 2005, 176-177.
[7] Neumann 2005, 177.
[8] Neumann 2005, 178.
[9] Neumann 2005, 115.
[10] Santarcangeli 1970, 94.
[11] Neumann 2005, 159-160.
[12] Graves, R.: A görög mítoszok I-II. Budapest, Európa, 1970, I.63. (Graves 1970).
[13] Hood 1983, 112.
[14] Hood 1983, 157.
[15] Gimbutas 1991a, 400.
[16] Hegyi 2002, 18.
[17] Santarcangeli 1970, 89.
[18] Santarcangeli 1970, 86.
[19] Hegyi 2002, 20.
[20] Hegyi 2002, 31.
[21] Hegyi 2002, 37.

1 comment: